Ruumpol Transport, Al meer dan 135 Jaar een begrip in transport.

 

In Mei 1870, 150 jaar geleden, besloot Albertus Ruumpol zich zelf en zijn paard in dienst te stellen van anderen en zich - zoals het in die tijd heette - als "karman" te vestigen. Daarmee werd de kiem gelegd voor een transportbedrijf dat in de loop der jaren een explosieve groei beleefde. Met name na de tweede wereldoorlog hebben de twee kleinzonen, Geurt en Hans het bedrijf flink uit gebouwd en nogal wat nevenactiviteiten opgezet. Zo heeft Ruumpol bijvoorbeeld voor Rijkswaterstaat gestrooid met zout, is het beheer gevoerd over de papier-stort in Eerbeek en heeft men diverse graafmachine's gehad.Ook het transport buiten Nederland nam serieuze vormen aan en groeide tot een gespecialiceerd bedrijf in vervoer van losgestorte goederen waarvan nu ook nog sprake is !


                              1870 - Albertus

                              
1895 - Geurt

                              
1931 - Bertus

                              
1963 - Geurt & Hans Sr.

                              
1995 - Hans Jr.

 

Ook is er door de jaren heen nogal wat uitgebreid aan de locatie.

In 1870 begon het allemaal aan de Kampweg. Met het groeien van het bedrijf is men toen verhuisd naar de Voorsterweg en van daaruit naar de Hazenberg.

Dit complex werd in mei 1970 geopend. Halverwege de jaren tachtig zat Ruumpol Transport zelfs op 3 Locatie's tegelijk. De Mercuriusweg, Lochem en aan de Hazenberg. Tegenwoordig zijn alle activiteiten weer geconcentreerd op industieterrein Hazenberg in Brummen.
 

 

© HANS RUUMPOL TRANSPORT BV

Slideshow geschiedenis

Hans Ruumpol Transport BV

Hazenberg 30

6971 LC Brummen