Algemene voorwaarden

Alle binnenlands vervoer geschied volgens de Algemene Vervoerscondities 2002, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.

Voor grensoverschrijdend vervoer geldt het CMR-verdrag.

Op al onze transporten zijn van toepassing de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ‘sGravenhage op 1 oktober 1993, akte 238.